Hoewel de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Stichting Administratiekantoor OV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie. Deze site wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Stichting Administratiekantoor OV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van de aan deze site verbonden internetsites. Algemene bezoekgegevens aan de website worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het bezoekersaantal. Het doel hiervan is de inrichting van de internetsite te optimaliseren, zodat Stichting Administratiekantoor OV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

 

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Stichting Administratiekantoor OV. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, foto’s, afbeeldingen, software en informatie in andere vorm, berusten bij Stichting Administratiekantoor OV. Het verveelvoudigen en openbaar maken (opvragen en hergebruiken) van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Administratiekantoor OV niet toegestaan.