Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor de Stichting Administratiekantoor OV is een zorgvuldige omgang met gegevens van relaties en gebruikers van de website en andere diensten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Administratiekantoor OV zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van verzekeraars. Voor een kopie van deze gedragscode kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

 

  • Stichting Administratiekantoor OV zal alleen persoonlijke gegevens van relaties opvragen voor zover deze informatie nodig is om de vereiste diensten te kunnen leveren en om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Stichting Administratiekantoor OV levert geen gegevens van relaties aan derden en maakt ook geen gegevens van relaties openbaar zonder de goedkeuring van de relatie, tenzij Stichting Administratiekantoor OV door de wet of andere verplichtingen gedwongen wordt, in het kader van het voorkomen, de opsporing en het tegengaan van fraude en witwassen van gelden.
  •  Een relatie heeft de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens, zoals die zijn vastgelegd door Stichting Administratiekantoor OV, op te vragen. In het geval van een onjuistheid kan de relatie eisen dat Stichting Administratiekantoor OV de gegevens aanpast.
  • Bij eventuele vragen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Administratiekantoor OV kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

 

Cookies

Deze internetsite maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn eenvoudige kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat de site informatie over u en uw voorkeuren kan bijhouden. Een cookie bevat geen tot personen herleidbare gegevens.

 

Stichting Administratiekantoor OV gebruikt cookies voor het onthouden van uw instellingen met betrekking tot de gekozen lettergrootte. Dankzij de cookie herkent de website u dus automatisch, zodat u niet bij elk bezoek de lettergrootte hoeft aan te passen.

 

U kunt uw browser instellen om alle cookies te aanvaarden, alle cookies te weigeren of u te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden, zodat u elke keer kunt beslissen of u die cookie aanvaardt. Meer informatie over cookies en het instellen van uw browser vindt u als u zoekt op ‘cookie’ in het Help-menu van uw browser.